• Undervisande bibliotekarar i medisinske og helsefaglege bibliotek. Kompetanse, roller og identitet 

   Hunskår, Irene (Master thesis, 2012-11-08)
   Med data frå av ei spørjeskjemaundersøking vert det undersøkt kva kunnskaps- og ferdighetsområder som er viktige for norske bibliotekarar som underviser i medisinske og helsefaglege bibliotek. Resultata frå denne undersøkinga ...
  • Vaklende verdighet og ustø krykker. 

   Stikholmen, Tone (Master thesis, 2009-04)
   Formål: Studiens mål er å få frem eldre pasienter med lårhalsbrudd sine erfaringer med ivaretakelse av verdighet. Disse erfaringene kan bidra med forståelse og innsikt til den kliniske sykepleieforskningen, og i sitt ...
  • Å bidra til en verdig død i sykehjem 

   Hansen, Marit Irene Tuen (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn: 40 % av den norske befolkning dør i sykehjem. Pasienter i preterminal og terminal fase trenger ro, kjente personer og kjente omgivelser. En samtale om pasientens ønsker for behandling og pleie i livets siste fase ...