• Diakonikatekisme 

   Unknown author (Others, 2002)
   Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil ha en bedre forståelse av den diakonale egenarten som ...
  • Lossky, Vladimir 

   Alfsvåg, Knut (Others, 2017)
  • Skole og misjon: læring til tro eller læring til liv? 

   Rosnes, Ellen Vea (Others, 2017)
   Det Norske misjonsselskap har, som mange andre misjonsorganisasjoner, sendt ut skolemisjonærer, bygd skoler, utdannet lærere og oppfordret menigheter til å ta ansvar for skolearbeid. I min forskning på misjonens skolearbeid ...