• Skam og eksistens. Kap. 3 

      Farstad, Marie (Chapter, 2020)
      Skam er en allmenn følelse og utfordring som berører vår menneskelige eksistens. Lidelser, sykdommer og livsbelastninger som i særlig grad viser seg å være knyttet til skam, vektlegges. Både teori, forskning og kliniske ...