• Sårbarhet og fellesskap. Kap. 1 

      Thomassen, Magdalene (Chapter, 2020)
      Fenomenet ’sårbarhet’ utforskes i en nærlesning av tekster fra en fenomenologisk filosofisk tradisjon. Innlevelsen i andres sårbarhetserfaringer er forutsetningen for å få del i en intersubjektiv verden (Husserl, Stein); ...