• Forsoningens muligheter og begrensninger. Kap. 4 

      Kleiven, Tormod (Chapter, 2020)
      Forsoning er et nøkkelbegrep når samvirke mellom mennesker blir utfordret gjennom konflikter og krenkelser. Dette kapitlet drøfter begrepets innhold med vekt på premisser for og resultatet av en forsoningsprosess. En ...