Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBingen, Hanne Maria
dc.contributor.authorLid, Reidun
dc.date.accessioned2012-12-12T10:06:52Z
dc.date.available2012-12-12T10:06:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1500-4538
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98995
dc.description.abstractArtikkelen beskriver og drøfter en evalueringsstudie av det digitale introduksjonsprogrammet Julekalenderen for deltidsstudenter i sykepleie ved Diakonhjemmet Høgskole. Hensikten med Julekalenderen er a˚ motivere studentene til a˚ komme i gang med studiene pa˚ nett fra studiestart og tilrettelegge for at studentene skal samarbeide i grupper pa˚ nett. Introduksjonsprogrammet er utviklet pa˚ bakgrunn av en didaktisk modell for nettveiledning. Evalueringsmetoder er registrering, observasjoner og spørreskjema, og funnene blir drøftet opp mot sosiokulturell læringsteori og annen forskning. Studien viser at Julekalenderen i stor grad oppna˚r sin hensikt og at sosialisering er viktig for a˚ skape et trygt læringsmiljø pa˚ nett. Gjennom aktivitetene i Julekalenderen blir studentene kjent med hverandre og opplever gruppetilhørighet. Studentene opplever trygghet, motivasjon og mestringsevne til a˚ bruke læringsplattformen, skrive og gi hverandre respons og samarbeide i asynkrone dialoger i diskusjonsfora. Tilrettelegging og oppfølging fra veileder tillegges stor betydning. Introduksjonsprogrammet har overføringsverdi for andre utdanninger, særlig for deltidsstudenter i profesjonsstudier.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherDet nasjonale kontakt- og informasjonsorgan for universitetspedagogikkno_NO
dc.subjecte-læringno_NO
dc.subjectundervisningno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectnettveiledningno_NO
dc.subjectlæringsmiljøno_NO
dc.subjectstudenterno_NO
dc.titleHvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett?no_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumbers. 69-86no_NO
dc.source.volume35no_NO
dc.source.journalUNIPEDno_NO
dc.source.issue3no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel