Show simple item record

dc.contributor.authorBorge, Lisbet
dc.contributor.authorRolfsnes, John Kristian
dc.date.accessioned2009-09-23T07:41:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationDOI: 10.4220/sykepleienf.2009.0070en
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98821
dc.description.abstractBakgrunn: Det er en økende erkjennelse av betydningen av å ivareta pasienters religiøse og åndelige behov i behandling og rehabilitering av psykiske lidelser. I sykehus blir disse behovene oftest ivaretatt av prester. Hensikten med denne studien var å få fordypet kunnskap om pasienters erfaringer med sjelesorg eller samtaler med prest som en del av behandlingen, og hvilken betydning dette hadde for dem. Metode: Et strukturert skjema med åpne spørsmål ble utarbeidet. Skjemaene ble besvart av 113 pasienter, som var innlagt på en psykiatrisk klinikkavdeling. De åpne spørsmålene ble analysert ved kvalitativ innholdsanalyse. Resultater: Sjelesorg med prest opplevdes som et utvidet rom for å samtale om åndelige og eksistensielle tema, og omtrent halvparten av pasientene tok imot tilbudet. De opplevde dette som et nyttig tillegg i en helhetlig behandling, som bidro til å gi verdi, mening og håp. Sjelesørgeren ble beskrevet som et medmenneske, som hadde en friere posisjon enn individualterapeutene. Innholdet i samtalene med prest og terapeut var overlappende, men hadde forskjellig fokus og tilnærming. Konklusjon: Sjelesorg ble opplevd som et nyttig supplement i et tverrfaglig behandlingstilbud. Økt samarbeid mellom prest og helsearbeider kan være et spennende faglig utviklingsområde framover.en
dc.format.extent187294 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden
dc.subjectvitenskapelig (fagfellevurdert)en
dc.subjectsjelesorgen
dc.subjectpresteren
dc.subjectpsykiske lidelseren
dc.subjectpsykisk helsearbeiden
dc.subjecttverrfagligen
dc.subjectreligionen
dc.titlePasienters erfaring med sjelesorg i en psykiatrisk klinikken
dc.typePeer revieweden
dc.typeJournal articleen
dc.source.pagenumber142-149en
dc.source.volume4en
dc.source.journalSykepleien Forskningen
dc.source.issue2en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record