• Diskré og frimodige 

      Giske, Tove (Journal article, 2017)
      Helsepersonell må lære seg å møte pasientar på ein måte som opnar opp for det åndelege og eksistensielle som pressar på - uten å vere påtrengane.