• Evaluering av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

   Gunnes, Gyrid; Stifoss-Hanssen, Hans; Sirris, Stephen; Østby, Lene; Nygaard, Marianne Rodriguez; Angell, Olav Helge; Haugen, Hans Morten; Sverdrup, Sidsel Muri (VID Rapport;2019/1, Research report, 2019)
   Det er all grunn til å understreke at KRS har gjort en stor innsats for å ivareta sitt diakonale oppdrag når det gjelder forholdet mellom seksuelle overgrep og kristen tro. KRS har opparbeidet spisskompetanse og bidratt ...
  • Hvordan kan veiledning bidra til tryggere profesjonsutøvere i et etnisk mangfoldig praksisfelt? 

   Østby, Lene (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   I denne oversiktsartikkelen tas ulike perspektiver på veiledning i bruk for å drøfte hvordan veiledning vise hvordan veilederen kan være en modell for utvikling av dialogiske ferdigheter, videre hvordan veiledning kan ...
  • Rasisme eller kultur? Perspektiver i utdanning av sosialarbeidere i Norge og England 

   Østby, Lene (Peer reviewed; Journal article, 2008)
   This paper discusses approaches in social work education on ethnic minorities in England and Norway. Ethnic diversity presents social work with new challenges. Ethnic minorities are overrepresented as clients in social ...