Show simple item record

dc.contributor.authorCarter, Diana
dc.date.accessioned2014-02-14T18:44:05Z
dc.date.available2014-02-14T18:44:05Z
dc.date.issued2014-02-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98340
dc.description.abstractDenne studien tar for seg erfaringens språk i familieterapeuters praksis. Familieterapeutenes fortellinger om sine personlige erfaringer står i fokus. Jeg har valgt å bruke deres refleksjoner rundt forholdet mellom personlig og profesjonell til å drøfte litt av utviklingen og tendensene i fagfeltet når det gjelder metoder og tilnærminger i det offentlige hjelpeapparatet. Studien tar utgangspunkt i en kvalitativ undersøkelse, hvor semi-strukturert intervju er benyttet som metode for datainnsamling. Jeg har intervjuet fem familieterapeuter som arbeider innenfor forskjellige deler av tjenester i det offentlige. Teorier om diskurser er grunnlag for studien, og diskursanalyse er benyttet som metode for å analysere det empiriske materialet. Teorier om sosialkonstruksjonisme, diskursteori- og analyse og terapeutens betydning vil også bli presentert. Problemstillingen som blir belyst i oppgaven er Hvilke diskurser ligger til grunn for familieterapeuters deling av personlige erfaringer i profesjonell systemisk praksis?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfamilieterapino_NO
dc.subjectsystemisk praksisno_NO
dc.subjectstudentarbeiderno_NO
dc.subjectfamilieterapeuterno_NO
dc.subjectpersonlige erfaringerno_NO
dc.titleErfaringens språkno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber79 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record