• De nye gamle. Historier om å være eldre 

      Dyrnes, Heidi (Master thesis, 2017)
      Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan mennesker i alderen 60-75 år erfarer, fortolker og danner mening om det å være eldre. Med dette utgangspunktet søker studien, å identifisere hva som særpreger nettopp ...