Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøvaas, Beate Jelstad
dc.contributor.authorKaasa, Asbjørn
dc.date.accessioned2024-04-22T12:27:33Z
dc.date.available2024-04-22T12:27:33Z
dc.date.created2015-12-10T15:06:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationTidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). 2015, 32 (2), 48-60.en_US
dc.identifier.issn1893-4773
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3127646
dc.description.abstractProblemstillingen i denne undersøkelsen er: Hvilke faktorer motiverer frivillige til å starte og til å fortsette som frivillige? Basert på spørreskjemaundersøkelse med 107 respondenter og basert på to fokusgruppeintervju med til sammen 12 informanter i organisasjonen Home-Start indikerer resultatene at motivasjon for frivillig arbeid kan være komplekst og med flere motiver samtidig. Tre dimensjoner står sentralt i denne undersøkelsen for å starte som frivillig: a) opplevelse av mening, b) interesse for saken og c) engasjement for idéen eller visjonen til organisasjonen. Videre indikerer denne studien at det kan synes som om a) opplevelse av mening, b) sosial tilhørighet og c) muligheter for læring er faktorer som bidrar til at folk fortsetter å være frivillig. Diskusjonen av resultatene omhandler i hvilken grad funnene fra undersøkelsen er relevante for kirken. Til slutt presenteres mulige praktiske konsekvenser basert på resultatene fra undersøkelsen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherMF vitenskapelig høyskoleen_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectfrivillig innsatsen_US
dc.titleHva motiverer til frivillig innsats?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber48-60en_US
dc.source.volume32en_US
dc.source.journalTidsskrift for Praktisk Teologi (TPT)en_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.48626/tpt.v32i2.5180
dc.identifier.cristin1299455
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal