Show simple item record

dc.contributor.authorFjetland, Kirsten Jæger
dc.contributor.authorFolkman, Anne Katrine
dc.contributor.authorAreskoug Josefsson, Kristina
dc.contributor.authorRocha, Paulo
dc.contributor.authorHatleskog, Anne Brit
dc.date.accessioned2024-02-07T09:26:25Z
dc.date.available2024-02-07T09:26:25Z
dc.date.created2024-02-06T10:28:48Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-8456-036-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3116093
dc.descriptionProsjekt avsluttet 2023, publisert 2024en_US
dc.description.abstractBAKGRUNN: Denne sluttrapporten er basert på forskningssamarbeidet mellom VID vitenskapelige høgskole og Timeskolens endringsprosjekt “Laget rundt læreren og eleven”. VID vitenskapelige høgskole har bidratt med evaluering og følgeforskning i prosjektperioden 2019-2023. Utviklingsprosjektet «Laget rundt læreren og eleven» er et folkehelsebasert endringsprosjekt som innebærer omorganisering av tverrfaglige, tverrprofesjonelle og tverretatlige ressurser for å fremme sosial tilhørighet og faglig mestring hos elevene i alle barne- og ungdomsskolene i Time kommune. Laget rundt læreren og eleven viser til «Timemodellen» som innebærer etablering av skolevise tverrfaglige team/Lag som skal arbeide fram endring og innovative tiltak for å fremme elevenes faglige og sosiale mestring. Både Timeskolen og Time kommune sine egne evalueringer, overordnede politiske og faglige føringer knyttet til folkehelse, oppvekst og utdanning, samt teoretiske og ideologiske perspektiv i endrings- og kvalitetsutvikling gir bakgrunn og begrunner prosjektet. Samskaping har vært et overordnet både prosess, mål og resultat i prosjektet. METODER: Med utgangspunkt i prosjektets beskrevne målgrupper elever - , lærere - PPT - skolehelsetjeneste, samt de skolevise tverrfaglige Lagene, gjør vi i sluttrapporten rede for innhold og resultat fra seks forskningspakker som grunnlag for evaluerings- og følgeforskningen. Overordnet problemstilling har vært: Hva kjennetegner kvaliteter, ressurser og utfordringer ved samskaping i utviklingsprosjektet i Laget rundt læreren og eleven? Sluttrapporten er basert på et variert empirisk datagrunnlag med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder hvor både forskere og masterstudenter ved VID vitenskapelige høgskole har bidratt. RESULTAT: Resultatbeskrivelsen viser at prosjektet Laget rundt læreren og eleven har bidratt til: 1. Tverrfaglige skolevise Lag som gjennomgående opplever å samarbeide i et trygt og dialogisk miljø. 2. Tverrfaglige skolevise Lag som har utviklet seg fra å ha fokus på enkeltsaker (rødt nivå) til i større grad å fokusere på forebyggende tiltak for enkeltelever og grupper (gult nivå), samt helsefremmende tiltak for alle elever/grupper av elever (grønt nivå). 3. Tverrfaglige skolevise Lag har i økende grad bidratt til strukturer for samarbeid på helsefremmende systemnivå. 4. Tverrfaglige skolevise Lag som har bidratt med kompetansehevende tiltak for lærere. 5. Økte ressurser til PPT og helsesykepleieres tilstedeværelse i tverrfaglig samarbeid i Lagene, samt i lærers og elevers skolehverdag. Prosjektevalueringen viser at dette har bidratt til forebyggende og helsefremmende støtte til lærers arbeid med elevers faglige og sosiale mestring. 6. Utvikling av elevrettede tiltak på forebyggende og helsefremmende systemnivå. DRØFTING OG ANBEFALINGER: Med bakgrunn i beskrivelse av ressurser og utfordringer, gir sluttrapporten anbefalinger for videre prosjektimplementering av Laget rundt læreren og eleven. I diskusjon av gjennomgående utfordringer i prosjektet, tas særlig fram tre tema som viser til gjennomgående utfordringer i prosjektgjennomføringen: «Laget rundt læreren og eleven» Sluttrapport 2023 1. Forankring og forandring; Anbefalinger knyttet til prosjektforankring i betydningen samskapende ledelse. 2. Samskapende innovasjon; Anbefalinger knyttet til systematisk involvering av sentrale aktører i prosjektet, særlig lærere, elever og foreldre som ikke var en del av de skolevise Lagene. 3. Felles kunnskapsgrunnlag. Anbefalinger knyttet til utvikling og klargjøring av hva det vil si – teoretisk og praktisk – å arbeide på forebyggende og helsefremmende nivå i tverrfaglig samarbeid, eller som prosjektets begrepsbruk- fra rødt- til gult og grønt nivå.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)en_US
dc.relation.ispartofVID Rapport
dc.relation.ispartofseriesVID Rapport;2023/9
dc.subjectsamskapingen_US
dc.subjectfolkehelseen_US
dc.subjectutdanningen_US
dc.subjectskolenen_US
dc.subjecttverrfaglig samarbeiden_US
dc.subjecteleveren_US
dc.subjectlærereen_US
dc.titleLaget rundt læreren og eleven. Tverrfaglig samskaping i Timeskulen. Sluttrapport 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderForfatteren(e) har opphavsrettighetene til rapporten. Nedlasting for privat bruk er tillatt. Mangfoldiggjøring, videresalg av deler eller hele rapporten er ikke tillatt uten avtale med forfatterne eller Kopinor.en_US
dc.source.pagenumber71en_US
dc.source.issue9en_US
dc.identifier.cristin2243549
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record