Show simple item record

dc.contributor.authorSteindal, Simen A.
dc.contributor.authorKive, Ellen H.
dc.contributor.authorSchjelderup, Therese M.
dc.contributor.authorDihle, Alfhild
dc.date.accessioned2015-09-17T13:04:53Z
dc.date.available2015-09-17T13:04:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1893-563X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300580
dc.description.abstractIntroduksjon: Forekomsten av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er økende hos kvinner og ved stigende alder. Ved forverring av kols kan oppfølgning av sykepleiere i hjemmet være et trygt og gjennomførbart alternativ til at kols-pasienter forblir innlagt i sykehus. Få studier har undersøkt om kols-pasienters helserelaterte livskvalitet endrer seg ved oppfølgning av sykepleiere i hjemmet. Hensikt: Å undersøke om det er en endring i helserelatert livskvalitet hos eldre kvinner med kols etter oppfølging av sykepleier i hjemmet etter sykehusutskrivelse og få kunnskap om hvordan eldre kvinner med kols erfarer oppfølgning av sykepleier i hjemmet. Metode: Utviklingsprosjektet kombinerte kvantitativ og kvalitativ metode. Femten pasienters helserelaterte livskvalitet ble kartlagt på tre måletidspunkter i forbindelse med oppfølgning av sykepleier i hjemmet etter sykehusutskrivelse. Ni av pasientene ble dybdeintervjuet for å få kunnskap om deres erfaringer med å bli fulgt opp av sykepleier i hjemmet. Resultater: Pasientenes helserelaterte livskvalitet endret seg ikke signifikant i prosjektperioden. Tre temaer trådde frem i den kvalitative tekstanalysen: den personlige relasjonen til sykepleierne, kontinuitet i undervisning og veiledning fra sykepleierne og eget sosiale nettverk. Konklusjon: Resultatene fra prosjektet støtter implementering av ambulant oppfølgning hjemme for eldre kvinner med kols.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demensnb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjectkvinnernb_NO
dc.subjectkolsnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectkombinerte metodernb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjecthjemmeboendenb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjectkolspasienternb_NO
dc.titleAmbulant oppfølgning i hjemmet til eldre kvinner med kolsnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumbers. 14-21nb_NO
dc.source.volume7nb_NO
dc.source.journalGeriatrisk sykepleienb_NO
dc.source.issue2nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record