Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIngebrigtsen, Mari Dreyer
dc.date.accessioned2022-07-06T13:02:05Z
dc.date.available2022-07-06T13:02:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3003134
dc.description.abstractInnledning: Stadig flere pasienter starter i hemodialyse hvert år, og det er kjent at denne pasientgruppen har redusert livskvalitet. Pasientene oppgir å ha flere tilleggssymptomer som fatigue, smerter og søvnløshet som resulterer i redusert livskvalitet. Norske kvalitetskrav oppgir at det er viktig er å forlenge pasientens liv, mens det å forbedre livskvalitet kommer sekundært. Dette står i kontrast mot de internasjonale retningslinjer som mener pasientens livskvalitet er det viktigste. Problemstilling: Hvordan påvirker dialysekvalitet pasientens livskvalitet? Metode: Dette er en litteraturstudie hvor det ble gjort et systematisk litteratursøk i databasene Cinahl, Medline og PubMed. Litteraturstudien er basert på både kvalitativ og kvantitativ internasjonal forskning. Resultat: Dialysepasienter har ifølge forskning redusert livskvalitet og de aller fleste har tilleggssymptomer som blir beskrevet som alvorlige. Optimalisert dialysekvalitet kan gi økt livskvalitet på enkelte områder slik som søvn, smerter og energi, mens personlige og emosjonelle utfordringer i liten grad kan forbedres av optimal dialysekvalitet. Konklusjon: Dialysekvalitet kan gi økt livskvalitet, men eldre pasienter i hemodialyse vil i mindre grad ha nytte av økt dialysekvalitet for å få en bedre livskvalitet. Pasientenes livskvalitet avhenger av flere faktorer som optimalisert dialysekvalitet ikke kan forbedre. Dette kan ha betydning for hvordan sykepleier kan individualisere tiltak og behandlingen til hver enkelt pasient.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Osloen_US
dc.subjectlivskvaliteten_US
dc.subjectsymptombyrdeen_US
dc.subjectdialysekvaliteten_US
dc.subjecthemodialyseen_US
dc.subjectnefrologisk sykepleie
dc.titleDialysekvalitet er ikke alten_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber15en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel