• Behandling av eldre, skrøpelige pasienter med endestadium nyresvikt. En konservativ tilnærming 

   Ekseth, Lisa Borgvatn (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Prevalensen av kronisk nyresykdom blant dagens aldrende befolkning er økende, og det er blitt mer akseptert å tilby dialysebehandling til de eldre. Skrøpelighet og komorbiditet hos denne pasientgruppen bidrar ...
  • Dialysekvalitet er ikke alt 

   Ingebrigtsen, Mari Dreyer (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Stadig flere pasienter starter i hemodialyse hvert år, og det er kjent at denne pasientgruppen har redusert livskvalitet. Pasientene oppgir å ha flere tilleggssymptomer som fatigue, smerter og søvnløshet som ...
  • Fokus på psykisk helse hos dialysepasienter 

   Lidal, Cecilie (Student paper, others, 2022)
   Introduksjon: Psykiske helse blir sterkt påvirket av dialysebehandling. I følge norsk nyreregister er andelen dialysepasienter i sterk vekst. Samtidig er dialysepasienter i risikogruppen for å utvikle depresjon, og forskning ...
  • Helsekompetanse hos nyretransplanterte 

   Kebede, Feyori Tesfamariam (Student paper, others, 2022)
   Hensikt: Inadekvat helsekompetanse hos resipienter for nyretransplantasjon kan hindre adekvat forståelse av helserelatert informasjon. Hensikten med denne studien er å undersøke faktorer som er assosiert med ulike nivåer ...
  • Helsekompetanses betydning for behandlingsetterlevelse 

   Abdulle, Abdiweli (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Hemodialyse er den vanligst behandlingsformen for dialyse behandling hos pasienter med terminal nyresvikt. Behandlingen er svært krevede og er assosiert med fysiske og psykiske belastninger som stress, fatigue, ...
  • Livsstilsintervensjon og post-transplantasjons diabetes mellitus 

   Rønning, Camilla Ørgenviken (Student paper, others, 2022)
   Innledning: I 2021 var det 224 pasienter som ble transplantert med nyre, enten fra avdød eller levende giver i Norge. Som transplantert kan man oppleve metabolske komplikasjoner, slik som post-transplantasjons diabetes ...
  • Palliativ omsorg i hemodialyse 

   Bruun, Ida-Marlen Skogan (Student paper, others, 2022)
   Innledning: Mange pasienter som behandles med hemodialyse kan av ulike grunner ikke gjennomgå en nyretransplantasjon, og vil derfor måtte behandles resten av livet. Disse pasientene har høy dødelighet, og den siste tiden ...