Show simple item record

dc.contributor.authorSabetrasekh, Houshyar
dc.date.accessioned2020-08-24T13:13:54Z
dc.date.available2020-08-24T13:13:54Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673691
dc.descriptionMaster's thesis MIKA. VID Specialized University, School of Mission and Theology, Mai 2020.en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar sikte på å få frem elevenes synspunkter på- og meninger om faktorer som fremmer og hemmer inkludering i deres læringsmiljø. Problemstillingen som danner grunnlaget for min masteroppgave, er følgende: Hvilke faktorer fremmer og hemmer inkludering i en flerkulturell skole? For å belyse problemstillingen har jeg benyttet meg av følgende underspørsmål: - Hva legger elevene selv i begrepene inkludering og ekskludering? - Hvilke erfaringer har elevene med egen eller andres inkludering og ekskludering? - Hvilke konkrete forslag til inkluderingsfremmende tiltak har elevene? Problemstillingen til denne oppgaven innebærer et flersidig perspektiv, i og med at inkludering av alle elever i en flerkulturell skole byr på en del dilemmaer, og at det ikke alltid finnes konkrete løsninger på alle utfordringene. En god løsning i én konkret situasjon kan ikke alltid anvendes i en annen kontekst, en vurdering av den konkrete situasjonen man befinner seg i. Når det gjelder informantene i denne studien var det flere elever som var opptatt av sine foreldres kultur og tradisjoner på den ene siden, men det var også noen elever som ikke ønsket å gå inn på temaer de opplevde som sensitive. Et annet eksempel som bekrefter at det finnes et dilemmaperspektiv i arbeidet med temaet inkludering i en flerkulturell skole, er at på den ene siden var det flere informanter som mente at noen av deres medelever selv velger å være alene. Normen er imidlertid at elever finner trygghet i nærvær og samarbeid med andre elever på skolen. I denne masteroppgaven har jeg valgt å bruke kvalitativ metode, som inkluderer tre individuelle- og tre gruppeintervjuer med til sammen 17 ungdomsskoleelever fra tiende trinn på en ungdomsskole på Østlandet. Dataene fra studien blir analysert på en fenomenologisk tilnærmingsmåte. Hovedfunnene fra datamaterialet indikerer at faktorer som anerkjennelse, gruppering, relasjoner, sosiale medier, negativ og positiv selvfølelse, sosial kontroll, språkferdigheter og kommunikasjonskompetanse, og fremfor alt interkulturell kompetanse, er faktorer som er avgjørende for inkludering i en flerkulturell skolekontekst. Elevenes manglende deltakelse i skolens fellesskap kan føre til negativ selvfølelse og ekskludering. Derfor ønsker de fleste av informantene at skolen, gjennom iverksetting av fellesaktiviteter, utvikler en fellesstruktur som bidrar til inkludering av alle elevene i skolemiljøet. Et viktig poeng som trekkes frem i nesten alle utsagnene, er at elevene ønsker å ha et skolemiljø som er preget av en god inkludering av alle.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectinkluderingen_US
dc.subjectskolenen_US
dc.subjectmangfolden_US
dc.subjectinterkulturell kompetanseen_US
dc.subjectpsykososialt miljøen_US
dc.titleInkludering i skolen - En studie av sosial og kulturell tilhørighet i en skolekonteksten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber103en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record