Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAustnaberg, Hans
dc.date.accessioned2020-04-08T09:34:33Z
dc.date.available2020-04-08T09:34:33Z
dc.date.created2017-10-13T08:25:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationPrismet. 2017, 68 (3), 211-229.en_US
dc.identifier.issn0032-8847
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2650744
dc.description.abstractMålsetjinga med artikkelen er å utforska utfordringar og moglegheiter i det tverrfaglege samarbeidet mellom tilsette prestar og undervisningsmedarbeidarar og korleis dette bidrar til å utvikla trusopplæringa. Det empiriske materialet er etablert gjennom kvalitative intervju i seks menigheter, og dei teoretiske perspektiva kjem frå organisasjonsteori og implementeringa av trusopplæringa som ein endringsprosess. Det er stor vilje til å delta i trusopplæringa. Likevel er det slik at dei undervisningstilsette blir oppfatta som hovudansvarlege i dette arbeidet, og artikkelen viser at uklare rollar mellom dei kan skapa konflikt. Prestane ønskjer òg å spela ei rolle i trusopplæringa, men dei kjenner på utfordringar i å prioritera dette mellom andre pålagte oppgåver.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherIKO - Kirkelig pedagogisk senteren_US
dc.subjecttrosopplæringen_US
dc.subjectmenighetsutviklingen_US
dc.subjectpresteren_US
dc.subjectMichael Fullanen_US
dc.title«Alle støttar trusopplæringa». Tverrfagleg samarbeid mellom prestar og undervisningstilsette i utvikling av trusopplæringaen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOpen Accessen_US
dc.source.pagenumber211-229en_US
dc.source.volume68en_US
dc.source.journalPrismeten_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5617/pri.5550
dc.identifier.cristin1504366
cristin.unitcode251,1,0,0
cristin.unitnameFakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel