Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBreden, Andreas
dc.date.accessioned2019-10-22T09:23:20Z
dc.date.available2019-10-22T09:23:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623661
dc.description.abstractDenne studien har hatt som hensikt å få kunnskap om hvordan man kan forstå norsk barnevernlovgivning og om det kan gi mening i å forstå lovgivningen innenfor en sosialkonstruksjonistisk tenkning. Problemstillingen til studien er: "Hvordan kan norsk barnevernlovgivning forstås i lys og sosial konstruksjonistisk teori?" Datagrunnlaget ble hentet fra forarbeidene til endringslov til barnevernloven i 2013, med hovedvekt på Innst. 395 L (2012-2013). Grounded theory har blitt brukt som forskningsdesign og analysemetode, og det teoretiske rammeverket for denne studien har vært sosial konstruksjonistisk teori. Det er gjort mye forskning både på barnevern og sosial konstruksjon, men det er gjort lite forskning på å forsøke å forstå norsk barnevernlovgivning i en sosialkonstruksjonistisk kontekst. Funnene i studien kan sies å være lovgivers sosiale konstruksjon av norsk barnevern, og har kommet til uttrykk gjennom tre hovedkategorier. Disse kategoriene er 1. Konstruksjon av barns omsorgsbehov, 2. Kvalitet i barnevernet og 3. Makt og struktur som problemløser. I studien kommer det fram at sosial konstruksjonistisk teori tilbyr flere alternative måter å forstå norsk barnevernlovgivning på. Blant annet gir forståelsen av hvordan diskurser og makt påvirker sosiale konstruksjoner mening. Det er også nyttig å se hvordan maktspråk kan tvinge mennesker inn i normalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectfamilieterapinb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectbarnevernnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectbarnevernlovgivningnb_NO
dc.subjectsosial konstruksjonnb_NO
dc.titleNorsk barnevern som sosial konstruksjon. En studie av norsk barnevernlovgivning i lys av sosial konstruksjonistisk teorinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel