Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPappenroth, Nina
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-02-12T12:59:21Z
dc.date.available2019-02-12T12:59:21Z
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2585035
dc.descriptionMaster's thesis MIKA, VID Specialized University, Stavanger, December 2018nb_NO
dc.description.abstractBarnehagen spiller en viktig rolle når det gjelder å gi barn mulighet til å delta, ytre seg og til å bli hørt. Her skal barna oppleve at de kan påvirke barnehagens innhold gjennom å medvirke og bidra. Verken norskspråklige ferdigheter eller barnets hjemmebakgrunn skal være til hinder for barns medvirkning. Hvordan ser likevel medvirkning i barnehagen ut for de barna som oftest ikke klarer å forstå og gjøre seg forstått på norsk, for de barna som oftest har en annen kulturell bakgrunn enn den etnisk norske? Og hvilken betydning har den «flerkulturelle barnehagen» i dette sammenheng? Denne studien tar utgangspunkt i barns rett til medvirkning som er forankret i FNs barnekonvensjon, Grunnloven, barnehageloven og ikke minst i rammeplanen for barnehagen. Med fokus på barn med innvandrerbakgrunn skal denne studien gi kunnskap om barns medvirkning, hvilke muligheter til medvirkning som foreligger, samt hvor det eventuelt ligger grenser. Jeg undersøker også hvilke erfaringer og tanker det pedagogiske personalet har rundt dette tema. Formål med studien er ikke å få et representativt resultat, men et detaljert bildet av det som foregår i barnehagen med hensyn til medvirkning for barn med innvandrerbakgrunn. Jeg valgte derfor å gjennomføre en kvalitativ studie. Denne kombinerer både observasjoner i barnehagens avdelinger og intervjuer med barnehagelærere. Forskningsspørsmålet er «Hvordan foregår medvirkning i barnehagen for barn med innvandrerbakgrunn?» Gjennom å analysere empiren vill jeg beskrive og forstå meningen i informantenes handlinger slik at deres hensikter og reaksjoner kan tolkes. Datamaterialet er kategorisert med hensyn til forståelse av barns medvirkning, rom for medvirkning, og personalets kompetanse når det gjelder barns medvirkning. Funn fra analyse av empirien har vist at barns medvirkning byr på utfordringer både når det gjelder selve begrepet, samt realisering av medvirkning i barnehagens hverdag. For barn med innvandrerbakgrunn vil disse utfordringene vise seg enda tydeligere når de ikke har norskspråklig ferdighet og/ eller en annen kulturell bakgrunn enn etnisk norske barn. Det er synet på barns medvirkning, barns medvirkning i barnehagens pedagogiske tenkning og praksis, og medvirkning i sammenheng med mangfold som gir anledning til diskusjon. Besvarelsen av forskningsspørsmålet knytter jeg blant annet til nødvendighet om et tydeligere språk og en institusjonelt forankret praksis for medvirkning og mangfold i barnehage.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbarnehagernb_NO
dc.subjectchildrennb_NO
dc.subjectkulturelt mangfoldnb_NO
dc.subjectcultural diversitynb_NO
dc.subjectimmigrantsnb_NO
dc.subjectinnvandrerenb_NO
dc.titleMedvirkning for barn med innvandrerbakgrunn i barnehagen : en studie av muligheter og begrensningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO
dc.description.localcodeMV 17 Scnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel