Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakken, Vassilka Toteva
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-26T13:46:59Z
dc.date.available2018-10-26T13:46:59Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2569830
dc.descriptionMaster's thesis MIKA, VID Specialized University, Stavanger, May 2018nb_NO
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å finne ut av hvilke utfordringer unge thai-immigranter har i møte med norsk språk og kultur. Den overordnede problemstillingen er i hvilken grad unge thai-immigranter integreres i de norske samfunnet. For å belyse dette stiller jeg to forskningsspørsmål. Det første vil finne svar på hvilke faktorer spiller inn i integrering og inkludering av unge thai-immigranter i det norske samfunnet. Det andre spørsmålet søker svar på hvilke faktorer spiller inn i språkopplæringen, og hvilke utfordringer unge thai-immigranter opplever i møte med det norske språket. Utfordringene unge immigranter fra Thailand møter knytter seg både til språkinnlæring, integreringsprosesser og majoritetens holdninger til dem. Ved å presentere observasjonene i denne studien og utfordringene unge thai-immigranter opplever, håper jeg å vekke bevissthet rundt problematikken og oppfordre for grundigere videre forskning og eventuelt bedre oppfølging av deres behov når det gjelder språkopplæring. Det er intervjupersonenes fortellinger og refleksjoner i konteksten de befinner seg i som står sentralt i undersøkelsen og derfor har jeg valgt å bruke kvalitativ tilnærming og hermeneutisk fremgangsmåte for å belyse problemstillingen. Jeg har brukt semistrukturerte intervjuer for å innsamle data, og intervjuet fem thailandske ungdommer i alder mellom 16 og 20 år og to voksne immigranter fra Thailand i alder mellom 25 og 39 år. I teksten referer jeg ofte til både ungdommer og voksne som unge thai-immigranter. Denne betegnelsen referer til thai-immigranter i skole- og arbeidslivsaktiv alder. Jeg skiller mellom yngre, som beskriver informantene i alder mellom 16 og 20, og voksne, som refererer til informantene mellom 25 og 39 år. For å beskrive konteksten intervjupersonene befinner seg i, har jeg presentert deler av opplæringsloven og en rekke offentlige utredninger. Forskningsspørsmålene er satt i lys av et utvalg av relevant teori og tidligere forskning. Analysen av data avdekker utfordringer unge thai-immigranter har i møte med norsk språk og kultur, som kan påvirke deres integrering i det norske samfunnet til den grad majoritetssamfunnet ønsker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNorwaynb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectyouthnb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectintegrationnb_NO
dc.subjectintegreringnb_NO
dc.titleEr det deilig å være thai i Norge? : en kvalitativ undersøkelse om hvilke utfordringer unge thai-immigranter har i møte med norsk språk og kulturnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber84 s.nb_NO
dc.description.localcodeMV 17 Scnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel