Show simple item record

dc.contributor.authorLounela, Birgitta
dc.date.accessioned2018-08-10T13:23:06Z
dc.date.available2018-08-10T13:23:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2557586
dc.description.abstractUppsatsen lyfter fram erfarenheter av diakonins funktion i en lokal församling samt hur praktiken av församlingsdiakoni utformas. Problemställningen är: Hur motiveras och utövas församlingens diakoni i en lokal kontext där även stadsmission är aktiv? Nio kvalitativa intervjuer har gjorts i tre församlingar. Att även stadsmission är aktiv på orten har använts som ett redskap i intervjuerna för att kunna förtydliga frågor och svar om just församlingen som diakonal aktör. Diakoni beskrivs som viktig för att församlingens ska ha en kristen identitet. Diakoni i församlingarna utövas på fler sätt än genom diakonens arbete. Församlingsdiakoni är ett brett arbetsområde, uppsatsen tydliggör de arbetsformer församlingarna benämner diakoni. En pågående förändring i synen på diakonens roll i församlingen kan noteras. Tre möjliga diakoniparadigm från K.I. Johannessen; karitativt-diakonalt, liturgiskt-diakonalt samt kommunikativt-diakonalt används i diskussion samt T Wyller angående förhållandet mellan karitativ diakoni och Lutherska Världsförbundets nyare diakonisyn med en viss kritik mor den senare. Motiv i församlingarna korresponderar till stor del med den nyare diakonisynen inom LVF, arbetsmetoderna korresponderar mer med karitativ diakonisyn. Uppsatsen ringar in arbetsområden som församlingarna bedömer som naturliga uttryckssätt för diakoni utövad av lokal församling. Listan på dessa kan hjälpa till att belysa församlingsdiakoni som ett brett arbetsfält, delvis likt och delvis annorlunda än en stadsmissions.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectdiakoninb_NO
dc.subjectförsamlingnb_NO
dc.subjectdiakonernb_NO
dc.subjectförsamlingsdiakoninb_NO
dc.subjectSvenska kyrkannb_NO
dc.titleFörsamlingsdiakonins kännetecken. Hur motiveras och utövas församlingens diakoni i en lokal kontext där även stadsmission är aktiv?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record