Show simple item record

dc.contributor.authorLøvold, Gunnhild Barstad
dc.date.accessioned2017-09-01T08:19:47Z
dc.date.available2017-09-01T08:19:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452679
dc.description.abstractDenne masteroppgavens problemstilling er «Hvordan kan myndiggjøring og egenkraftmobilisering brukes som metode i møte med utfordringer i arbeid med rusmisbrukere som lever i aktiv rus i en diakonal institusjon i Blå Kors?» Oppgavens metode er kvalitativ metode med semi-strukturerte intervjuer med intervjuguide av fem personer som arbeider innenfor ulike lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Blå Kors. I studien kom det fram at egenkraftmobilisering og myndiggjøring er hermeneutiske prosesser der forståelseshorisonten stadig endres. Som metode må det tas utgangspunkt i enkeltindividet, for utgangspunktet for hver prosess er forskjellig fra individ til individ. Anerkjennende kommunikasjon og evne til å stå i utfordrende relasjoner er sentrale i dette arbeidet. Det er krevende prosesser og slitasjen på personalet kan være stor. Det er derfor viktig at mennesker som arbeider innenfor rusfeltet ivaretar egen myndiggjøring og egenkraftmobilisering. Myndiggjøring foregår på flere plan samtidig, og studien viser at alle prosesser fra samfunnsstrukturer og politiske strukturer og ned på individnivå henger sammen. Blå Kors som diakonal institusjon har et ansvar for å være en motkraft til destruktive krefter i samfunnet og tale rusmisbrukerens sak. Holdningene som gjenspeiles fra samfunnet viser at holdningsskapende arbeid er viktig. Blå Kors har også et ansvar i å ivareta sine medarbeider slik at de skal være godt rustet i møte med mennesker som trenger Blå Kors sine tjenester. Det diakonale blikket og diakonien som brobygger er sentrale i alle prosesser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectdiakoninb_NO
dc.subjectrusnb_NO
dc.subjectBlå Korsnb_NO
dc.subjectrusmisbrukerenb_NO
dc.subjectegenkraftmobiliseringnb_NO
dc.subjectmyndiggjøringnb_NO
dc.subjectlavterskeltilbudnb_NO
dc.subjectstudentarbeider
dc.titleDiakoni og rus - om myndiggjøring og egenkraftmobiliseringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record