Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Sigurd Riste
dc.date.accessioned2017-08-18T12:48:16Z
dc.date.available2017-08-18T12:48:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451179
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ gruppestudie av hvordan syriske flyktninger på asylmottak opplever seg selv. Forskningsspørsmålet som er valgt for å få fram kunnskap om tematikken er: Hvilke beskrivelser av seg selv har syriske flyktninger som bor på asylmottak? Hensikten med studien er å bidra til ny kunnskap om og forståelse for en gruppe med relativt kort botid i Norge. Målet er å undersøke hvordan denne gruppen opplever forholdet til seg selv, til andre, til bosituasjon og til nye kulturelle koder. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven er narrativ teori, systemteori, sosialkonstruksjonisme, sosialpsykologi og relevante teorier om migrasjon. Metoden i oppgaven er tematisk analyse, en tekstanalysemodell som kategoriserer det skriftlige datamaterialet inn i ulike tema. Analysen av datamaterialet peker ut fem tema. Videre blir de tematiske funnene fra analysen drøftet opp mot relevante teorier. Funnene i undersøkelsen viser at deltakerne opplever at asylsøkerprosessen er en nyorienterende fase, der sosiale relasjoner er sentrale for hvordan de opplever seg selv og den situasjonen de er i. Det er tydelige tegn i undersøkelsen på at syriske flyktninger opplever et sterkt fellesskap seg imellom og at nære relasjoner til andre syrere og ansatte ved asylmottaket er viktige. Deltakerne viser tegn på å oppleve seg som en in-gruppe, der gruppetilhørigheten kan skape en opplevelse av verdi og mening, samtidig som de beskriver andre innvandrergrupper og nordmenn som ut-grupper de ikke opplever å tilhøre. Beskrivelser viser at deltakerne opplever det som krevende å forstå sosiale koder i møter med nordmenn utenfor asylmottaket og at de opplever å bli møtt av stereotype holdninger. På et samfunnsnivå viser studien at syriske flyktninger blir plassert i gruppekategorier som kan gi systemkrenkelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectsystemisk praksisnb_NO
dc.subjectfamilieterapinb_NO
dc.subjectflyktningernb_NO
dc.subjectrefugeesnb_NO
dc.subjectasylmottaknb_NO
dc.subjectsyrerenb_NO
dc.subjectstudentarbeider
dc.titleHvem er jeg nå? Hvilke beskrivelser av seg selv har syriske flyktninger som bor på asylmottak?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record