Show simple item record

dc.contributor.authorMidttømme, Bjarne
dc.date.accessioned2017-08-18T10:39:10Z
dc.date.available2017-08-18T10:39:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451141
dc.description.abstractOppgaven handler om psykoedukativt familiesamarbeid (PEF) i ACT-team. ACT-modellen og PEF er begge såkalte evidensbaserte metoder. Hovedmål for oppgaven har vært å eksplorere ansattes erfaringer med bruken av psykoedukativt familiesamarbeid som behandlingsintervensjon i ACT-team. Delmål har vært å undersøke ansattes erfaringer med å tilpasse psykoedukativt familiesamarbeid til ACT-konteksten, undersøke ansattes erfaringer med psykoedukativt familiesamarbeid med ulike pasientgrupper samt å undersøke hva som har bidratt til oppstart og drift av psykoedukativt familiesamarbeid i ACT-team. Målsettingen belyses ved å presentere ulike systemiske teorier samt gi en grundig innføring i PEF, gjøre et litteratursøk og intervjue tre behandlingsteam. Intervjuene ble gjort som fokusgruppeintervjuer. Jeg har brukt Malteruds versjon av systematisk tekstkondensering, inspirert av Giorgis fenomenologiske analyse. Jeg fant at PEF blir oppfattet som et godt verktøy i familiearbeidet og styrker relasjonen til pasienten og familien. Manglende ressurser medfører at teamene må gjøre utvelgelse av deltakere, men metodikken tilflyter likevel flere pasienter. Det er krevende å implementere modellen og det har vært viktig med støtte fra egen organisasjon og å ha ildsjeler som pådrivere. Det er også ønsker om tilpasset opplæring til ACT-konteksten. Informantene forteller at pasientene strever med å fullføre hele forløpet i PEF og det stilles spørsmål ved om ACT-pasienter har spesielle utfordringer som skaper vansker i et PEF-arbeid. Manualen tilpasses når det er nødvendig. Det legges vekt på at PEF skal utføres av medarbeidere i teamene og ikke som en ekstern tjeneste. I diskusjonen sammenstiller jeg teori, empiri og funn gjennom analysen. PEF er lite beskrevet i familieterapilitteraturen, men systemisk litteratur som presenteres, kan belyse PEF som metode og funnene fra analysen i et slikt perspektiv. Litteratursøket viste at informantenes synspunkter er opplevd og beskrevet også av andre. Det er forsket lite på PEF i ACT i Norge og oppgaven kan inspirere til fortsatt utforskning av dette temaet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectfamilieterapinb_NO
dc.subjectsystemisk praksisnb_NO
dc.subjectpsykoedukativt familiesamarbeidnb_NO
dc.subjectACT-teamnb_NO
dc.subjectstudentarbeider
dc.titlePsykoedukativt familiesamarbeid i ACT-team. Erfaringer fra psykoedukativt familiesamarbeid i ACT-team. En kvalitativ studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record