• For kort for Jesus? 

   Solevåg, Anna Rebecca; Hadland, Øyvind (Chronicle, 2019)
   Kronikk om helbredelsespraksis og retorikk i pentekostalebevegelser.
  • Interkulturell kompetanse for alle, og vi må gå bevisst inn for den 

   Rosnes, Ellen Vea (Chronicle, 2018)
   Kronikk om at vi nødvendigvis ikke blir mer interkulturelt kompetente gjennom å bo i et mer mangfoldig samfunn. For at læring skal skje, må vi være motivert. Og ikke bare i skolen.