• Addressing uncertainty and stigma in social relations related to hidden dysfunctions following acquired brain injury 

   Hellem, Inger; Førland, Georg; Eide, Kjersti; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The aim was to elucidate the experiences of people with mild to moderate acquired brain injury to learn how hidden dysfunctions influence their interactions in different social relations. A focus group of four sessions ...
  • Barriers to health care access among undocumented migrant women in Norway. 

   Kvamme, Eli; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The aim of this study was to explore undocumented migrant women’s subjective experiences of their health conditions and access to health care. The study is based on eight qualitative interviews with undocumented migrant ...
  • Fattige i eldre år 

   Ytrehus, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Til tross for et godt utviklet velferdssystem i Norge og en positiv inntektsutvikling blant eldre, finnes det fortsatt en betydelig gruppe eldre som har inntekt under lavinntektsgrensen. Denne studien baserer seg på ...
  • Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel 

   Øverlie, Anne; Grov, Ellen Karine; Ytrehus, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Inflammatory bowel disease leaves high physical, mental, social and existential burden on those facing the disease. Less is known about how their partners experience impact from the disease on their situation. From the ...
  • Psykisk helsearbeideres erfaringer med å jobbe i små kommuner i Nordland 

   Masvie, Toril Beate; Ytrehus, Siri (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   This study addresses the experience of mental health workers working in small municipalities in northern Norway. The study is based on qualitative interviews and had special focus on how the context influenced their ...