• Mot til å møte pasienten sine åndelege tankar og kjensler - ein kvalitativ studie 

   Bø, Bodil; Ueland, Venke Irene; Giske, Tove; Kuven, Britt Moene (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Bakgrunn: Sjukepleiarar gjev uttrykk for manglande kompetanse innan åndeleg omsorg. Føremål: Føremålet med studien er å undersøkje korleis sjukepleiarstudentar uttrykkjer sine eigne styrkar så vel som område dei ønskjer ...
  • Strengths and challenges with spiritual care: Student feedback from the EPICC Spiritual Care Self-Assessment Tool 

   Cone, Pamela H.; Lassche-Scheffer, Joanne; Bø, Bodil; Kuven, Britt Moene; McSherry, Wilfred; Owusu, Benson; Ross, Linda; Schep-Akkerman, Annemiek; Ueland, Venke Irene; Giske, Tove (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Aim: To explore qualitative data from students' self- reported competencies in spiritual care gathered during testing of a student self-assessment tool based on the EPICC Spiritual Care Education Standard. Design: Reflexive ...