• Verktøyet TIBIR kan gjøre foreldre med minoritetsbakgrunn tryggere i rollen. 

      Lorentsen, Ingfrid Samset; Despriee, Åshild; Salvigsen, Therese; Aschjem, Siril; Glavin, Kari (Journal article, 2018)
      Foreldretreningsprogrammer kan fremme positive foreldreferdigheter og bedre samspillet mellom foreldre og barn i familier der det er fare for, eller der det allerede er, atferdsvansker. Hensikten med denne pilotstudien var ...