• Simulering av truende situasjoner kan gi tryggere sykepleierstudenter 

      Nag, Thomas Haugen; Nordvik, Øyvind; Andersen, Kjetil; Sortvik, Wenche Margrethe; Pettersen, Nicholas Ny (Journal article, 2022)
      Sykepleierstudenter opplever ofte at det er et gap mellom teorien som læres på skolen, og det de erfarer i praksis. Ferdighetstrening gjennom simulering kan fungere som en brobygger for å knytte sammen teori og praksis. ...