• Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier 

      Oppedal, Brit; Azam, Gada Ezat; Dalsøren, Stine Bjørløw; Hirsch, Silje Marie; Jensen, Laila; Kiamanesh, Parvin; Moe, Elisabeth; Romanova, Evguenia; Seglem, Karoline Brobakke (Rapport;2008:14, Research report, 2008)
      Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap om psykisk helse, sosiokulturell integrasjon og risikofaktorer knyttet til familie, venner og skole blant barn med innvandrerbakgrunn i alderen 8 – 13 år. Det foreligger ...