• Studentenes møte med polyfarmasi hos eldre pasienter 

      Kofoed, Eva; Jakobsen, Evelyn; Sørbye, Liv Wergeland (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Stadig flere sykdommer kan forebygges, behandles og lindres gjennom komplekselegemiddelbehandlings- regimer. Eldre multisyke kan både få øke livskvaliteten og livslengde. Riktig medikamenthåndtering en nøkkelfaktor for ...