• Användbarhet och genomförbarhet av en strukturerad risk- och skyddsintervju med våldsutövande pappor 

   Hultmann, Ole; Broberg, Anders G.; Axberg, Ulf; Eriksson, Maria; Iversen, Clara (Research report, 2020)
   I detta delprojekt har vi undersökt användbarhet och genomförbarhet av en intervju avsedd att användas i socialtjänstens myndighetsutövning med en förälder som är utpekad som våldsutövande. Syftet med projektet var att ...
  • Införandeår för risk-/skyddsintervju vid våld i familjen 

   Eriksson, Maria; Axberg, Ulf; Broberg, Anders G.; Hultmann, Ole; Iversen, Clara; Röbäck de Souza, Karin; Svensson, Emma (Research report, 2020)
   Inom ramen för särskilda regeringssatsningar på området våldsutsatta kvinnor och barn har en forskargrupp sedan 2007 arbetat med studier av insatser för barn som bevittnat våld mot mamma samt utveckling av bedömningsinstrument ...