• For kort for Jesus? 

      Solevåg, Anna Rebecca; Hadland, Øyvind (Chronicle, 2019)
      Kronikk om helbredelsespraksis og retorikk i pentekostalebevegelser.