• «Å stå i det uvisse» 

   Demic, Sadeta; Gjermestad, Anita (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Artikkelen omhandler alvorlig utviklingshemming og beslutningsstøtte. Studien utforsker tjenesteyteres erfaringer med beslutningsstøtte sammen med personer med alvorlig utviklingshemming i kommunale bofellesskap. Tre ...
  • Beslutningsstøtte i kommunale botilbud for personer med utviklingshemming 

   Demic, Sadeta; van den Breemer, Rosemarie; Hanisch, Halvor Melbye; Lid, Inger Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Tjenesteytere i kommunale helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming møtes med krav om kompetanse innen CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) og beslutningsstøtte. ...