• Rapportert kompetanseutbytte fra ressurssykepleiernettverk i palliasjon 

      Dalene, Anne Kristine; Grov, Ellen Karine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Bakgrunn: Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg er anbefalt i nasjonale dokumenter og etablert i alle helseforetak. Nettverkene antas å gi økt kompetanse, men konkret utbytte er ikke kjent. ...