• Å fremme studenters evne til refleksjon - en pedagogisk utfordring 

      Dahl, Hellen; Alvsvåg, Herdis (Peer reviewed; Journal article, 2013)
      Artikkelen retter oppmerksomheten mot refleksjonsprosessen i en sykepleierutdanning slik den kommer til uttrykk i studenters refleksjonsnotat. Fokus er på notater som karakteriseres som ikke-reflekterte. At studenters ...