• Kjerneområder i Leve hele livet-reformen. En oppsummering av kunnskap om frivillighet, pårørende, medvirkning og digital kompetanse 

      Eliassen, Marianne (red.); Ambugo, Eliva Atieno; Andfossen, Nina Beate; Cappelen, Kathrine; Dale, Bjørg; Devik, Siri Andreassen; Fredwall, Terje Emil; Hartviksen, Trude Anita; Jacobsen, Frode F.; Kvaal, Bjørn; Løkken, Bente Irene; Melby, Line; Moe, Aud; Nilsen, Elin Rogn; Solstad, Liv Jorunn; Solvoll, Betty Ann Ragnhild; Strøm, Benedicte Sørensen; Sundsbø, Astrid (Oppsummering;nr 27, Research report, 2021)
      Regjeringen har utarbeidet en kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, med fem hovedområder: et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester. Reformperioden ...