• Samproduksjon i forskning - hva er det, og hva innebærer det? Kap. 1 

      Askheim, Ole Petter; Lid, Inger Marie; Østensjø, Sigrid (Chapter, 2019)
      Det er i dag økende krav om og forventninger til at brukerne av forskning skal gis innflytelse over forskningen gjennom å involvere dem i forskningsprosessen. Ikke minst gjelder dette på helse- og velferdsområdet. I dette ...