• Evaluering av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

   Gunnes, Gyrid; Stifoss-Hanssen, Hans; Sirris, Stephen; Østby, Lene; Nygaard, Marianne Rodriguez; Angell, Olav Helge; Haugen, Hans Morten; Sverdrup, Sidsel Muri (VID Rapport;2019/1, Research report, 2019)
   Det er all grunn til å understreke at KRS har gjort en stor innsats for å ivareta sitt diakonale oppdrag når det gjelder forholdet mellom seksuelle overgrep og kristen tro. KRS har opparbeidet spisskompetanse og bidratt ...
  • Overgrepsutsattes erfaringer med spesialiserte lavterskeltilbud. Symbolsk anerkjennelse, solidariske fellesskap 

   Østby, Lene; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Et godt utbygd hjelpetilbud til overgrepsutsatte regnes i dag som et åpenbart samfunnsansvar. De ulike tiltakene som finnes, utgjør til sammen et komplekst tjenestelandskap. Denne artikkelen handler om spesialiserte ...