• Bergen - Ghana Tur/retur 

   Giske, Tove (Journal article, 2014)
   Teksten handler om sykepleie i Ghana, og inneholder informasjon om konferanse "Intensive Practical Multiprofessional Conference" holdt 29. juli - 4. august ved Central University College, Miotso, øst for Accra, Ghana.
  • Bokomtale - Helsefremming i kommunehelsetjenesten 

   Aarheim, Kjell Arne (Journal article, 2015)
   Bokanmeldelse av boken: Haugan, G. & Rannestad, T. (Red.). (2014). Helsefremming i kommunehelsetjenesten. Oslo: Cappelen Damm.
  • Den eksistensielle samtalen 

   Mæland, Elisabeth; Giske, Tove (Journal article, 2015)
   Teksten viser det som skjer mellom sykepleier og pasient før den eksistensielle samtalen finner sted.
  • Den største gleden en kan ha, er å gjøre andre glad 

   Bygstad-Landro, Marte (Journal article, 2007)
  • Eg, vi og den sore forteljinga 

   Giske, Tove (Journal article, 2015)
   Gjennom forteljingane vi fortel om oss sjølve og til kvarandre, utviklar vi vår sjølvforståing som person, kvar vi kjem frå og kva som er viktige hendingar i liva våre. Forteljingane våre utviklar seg stadig ettersom vi ...
  • Er evidens altid "ganske vist"? 

   Mortensen, Noomi (Journal article, 2015)
   Bokanmeldelse av dansk utgave av boken: Martinsen, K. & Eriksson, K. (2013). At se og at indse: Om forskellige former for evidens. København: Munksgaard.
  • Erfaringer som sitter i kroppen 

   Haukom, Margareth (Journal article, 2009)
   Forfatter forteller om sine erfaringer i møte med døende pasient, og hva slags betydning dette hadde for henne da hun var ung og nyutdannet sykepleier.
  • Fotvasken 

   Bygstad-Landro, Marte (Journal article, 2013)
   Forfatteren forteller om en arbeidsdag på psykiatrisk avdeling.
  • Grønt lys for åndeleg omsorg 

   Giske, Tove (Journal article, 2009)
   Teksten handler om kommunikasjon og samhandling mellom sykepleier og pasient.
  • Ha det ene øye vendt innover, det andre utover 

   Bygstad-Landro, Marte (Journal article, 2011)
   Artikkelen fokuserer på temaet skam, og forskning som omfatter skammens uttrykk. Den kan være nyttig for sykepleiers forståelse og tolkning i møte med den skamfulle pasient.
  • Historien om tiden, enhver og oss alle 

   Ellingsen, Sidsel (Journal article, 2010)
   Artikkelen handler om døden og erkjennelse av livets begrensning. Teksten inneholder et kort sammendrag av historien om Enhver, som er et gammelt middelalderdrama fra 1500-tallet.
  • Hva er åndelige behov 

   Bygstad-Landro, Marte (Journal article, 2009)
   Artikkelen gir en innføring i begrepet "åndelige behov".
  • Hva er skam og hvilken rolle spiller skam i dagens samfunn? 

   Bygstad-Landro, Marte (Journal article, 2009)
   Artikkelen gir en innføring i begrepet skam. Forfatteren ser på skam i forhold til prostituerte kvinner.
  • Hvem er du, egentlig - studenters første møte med sykehjemspasienter 

   Haugland, Britt Øvrebø (Journal article, 2013)
   Artikkelen handler om studenters relasjon med gamle pasienter i løpet av første praksisperiode i sykehjem.
  • Intervju med Tove Giske, nyvalgt visepresident i NCFI 

   Giske, Tove (Journal article, 2008)
   Intervju med Tove Giske
  • Jobb til fredshet blant sykepleiere 

   Førland, Oddvar; Haukom, Margareth; Kristoffersen, Ingfrid (Journal article, 2008)
   Teksten er tatt fra boken: Alvsvåg, H. & Førland, O. (Red.). (2007). Engasjement og læring: Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Oslo: Akribe. Den var trykt med tillatelse fra forfatterne.
  • Karis Gullhjørne. Å være hel sykepleier 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Artikkelen bygges på: Martinsen, K. (2000). Øyet og kallet. Bergen: Fagbokforlaget. Forfatter omtaler om læresøsteren og diakonissen Ulrikke "Rikke" Nissen (1834-1892) og hennes tanker om sykepleie.
  • Karis Gullhjørne. Dannelse og disiplin - for den andres skyld 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Artikkelen omtaler om boken: Hagemann, E. (1930). Sykepleieskolens etikk i korte trekk. Oslo: Aschehoug. Forfatter presenteres boken som en dannelsesbok, som en diskusjon om disiplin og selvdisiplin.
  • Karis Gullhjørne. Mellomøyeblikk og gode pauser 

   Martinsen, Kari (Journal article, 2012)
   Hensikten med denne artikkelen er å komme nærmere fenomener som tenkning og undring.