Show simple item record

dc.contributor.authorTegland, Svein Arne Myhren
dc.date.accessioned2016-04-14T10:41:32Z
dc.date.available2016-04-14T10:41:32Z
dc.date.issued2016-04-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2385604
dc.description.abstractDette arbeidet er skrive som ein refleksjonar kring Den ortodokse kyrkjas diakonale profil og utfordringar i diasporaen i dag. Utgangspunktet ligg i hovudproblemstillinga: Kvifor blir liturgien vektlagt så sterkt i Den ortodokse kyrkja, og kva følgjer får den liturgiske sentreringa med omsyn til diakonal profil? Gjennom ei samanstilling av ulike litterære kjelder byggjer ein i oppgåveteksten opp ein teologisk, historisk, samfunnsmessig og religionssosiologisk bakgrunnsmatrise for analysen og drøftinga av eit innsamla munnleg kjeldemateriale. Fire ortodokse kyrkjelydsprestar er informantar i denne studien.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectdiakoninb_NO
dc.subjectstudentarbeidernb_NO
dc.subjecteukaristisk diakoninb_NO
dc.subjectdiasporanb_NO
dc.subjecthistorikknb_NO
dc.subjectteologinb_NO
dc.subjectreligionssoiologinb_NO
dc.subjectortodoks diakoninb_NO
dc.subjectDen ortodokse kyrkjanb_NO
dc.titleEukaristisk diakoni. Refleksjonar kring Den ortodokse kyrkjas diakonale profil og utfordringar i diasporaen i dagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber89 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record