• «Alle støttar trusopplæringa». Tverrfagleg samarbeid mellom prestar og undervisningstilsette i utvikling av trusopplæringa 

   Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Målsetjinga med artikkelen er å utforska utfordringar og moglegheiter i det tverrfaglege samarbeidet mellom tilsette prestar og undervisningsmedarbeidarar og korleis dette bidrar til å utvikla trusopplæringa. Det empiriske ...
  • Dåpssamlingar i Den norske kyrkja 

   Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Dåpssamlinga er eit viktig møtepunkt mellom dåpsforeldre og kyrkja. I artikkelen avgrensar eg meg til å undersøka korleis prest og kateket legg opp samlingane og spør korleis formidling, sosialisering og aktiv deltaking ...
  • Engaging Norwegian Youth in Mission : An Empirical Study 

   Austnaberg, Hans (Journal article, 2014)
   A reform of Christian education began in Norway in 2004 covering all those baptised in the Church of Norway from birth to 18. Mission is a significant dimension in the Plan for Christian Education but, despite the many ...
  • Fearing God and Evil Spirits: The preaching of Malagasy Shepherds 

   Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article investigates how so-called “shepherds” (mpiandry) in the Malagasy revival movement (Fifohazana) recognize, identify, and address fears through their preaching in what here are called healing services. The ...
  • Grensesprengende : om temaet og boken 

   Austnaberg, Hans; Mæland, Bård (Chapter; Peer reviewed, 2009)
  • Hvordan tenker ungdommer å nå dem som ikke tilhører et kristent fellesskap? 

   Austnaberg, Hans (Chapter; Peer reviewed, 2009)
   More than 70% of youths are confirmed in Church of Norway but only about 10% of them remain in organised Christian youth work after confirmation. This article investigates what 15–18 years old young people think about ...
  • Kirkelig undervisning – hva nå? : utfordringer med religionsmangfold og lav deltakelse 

   Birkedal, Erling; Leganger-Krogstad, Heid; Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Når dette skrives, er det snart 15 år siden trosopplæringsreformen ble vedtatt i Stortinget. Tiden er inne til å spørre om reformen har innfridd de mål og forventninger som var ved oppstarten, og hva som er veien videre. ...
  • Malagasy rhetoric and preaching : Kabary-communication: To be embraced or rejected? 

   Austnaberg, Hans (Journal article, 2015)
   The article presents and discusses why two researchers seem to draw opposite conclusions regarding the usefulness of the Malagasy rhetoric art form of kabary for Christian preaching. The problem is stated as an investigation ...
  • Møte, vokse, dele. Evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM) 

   Sirris, Stephen; Askeland, Harald; Angell, Olav Helge; Austnaberg, Hans; Eriksen, Stian Sørlie; Haugen, Hans Morten; Haug, Kari Storstein; Lindheim, Tone (VID Rapport;2020/2, Research report, 2020)
   Denne evalueringen undersøker følgende dimensjoner ved Samarbeid menighet og misjon (SMM): 1) misjonsforståelse og struktur, 2) effekt og 3) kost–nytte. SMM har fungert som en verdifull plattform for samarbeid, nettverksbygging ...
  • Når forkynner vi? : fra ordforkynnelse til totalformidling 

   Austnaberg, Hans (Chapter; Peer reviewed, 2009)
   The main subject of this article is how to define preaching. The author argues that preaching is a communication not only involving words but also life and deeds. The investigation works as the point of departure. The ...
  • Om betydningsfull forkynnelse og endringserfaring 

   Austnaberg, Hans (Chapter; Peer reviewed, 2009)
   What kind of preaching has the potential of causing a change in the listeners? Inspired by classical rhetoric, the author investigates the significance of content, feeling and person in preaching to young people. The Bible ...
  • Planarbeid i trosopplæring som ressurs for menigheten? 

   Birkedal, Erling; Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Alle menigheter i Den norske kirke må utvikle sin egen lokale plan for trosopplæring. Artikkelen utforsker arbeidsprosessen med lokal plan i seks menigheter og undersøker sammenhengen mellom dette planarbeidet og ...
  • Presentasjon av undersøkelsen 

   Austnaberg, Hans (Chapter; Peer reviewed, 2009)
   This contribution is the first of four articles presenting the results of a qualitative research project entitled «Border-breaking preaching for youth (15–18 years old)». The investigation draws on a research tradition ...
  • Trusopplæringa sitt potensial i utvikling av menigheten 

   Austnaberg, Hans; Birkedal, Erling (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Korleis kan trusopplæringa vera ein faktor i å utvikla menighetene i Den norske kyrkja? Dette er hovudspørsmålet i artikkelen. Det empiriske materialet er etablert gjennom intervju med tilsette og soknerådsleiarar i seks ...
  • Utfordringar for prestar og undervisningsmedarbeidarar i dåpsarbeidet i Den norske kyrkja 

   Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The purpose of the article is to explore the different emphases among leaders in dioceses and pas-tors/catechists in local congregations concerning challenges related to baptism in the Church of Nor-way. Findings in annual ...