Now showing items 21-24 of 24

  • Tre preiker for ungdom : analyse basert på innspel frå Ungdommens kirkemøte 

   Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Artikkelen ønskjer å gi inspirasjon til refleksjon over preikeoppgåva og er eit svar på utfordringane isaka om ”Preken og forkynnelse” på Ungdommens Kirkemøte (UKM) 2012. Innspela frå UKM blirbrukte som kriterier til å ...
  • Trusopplæringa sitt potensial i utvikling av menigheten 

   Austnaberg, Hans; Birkedal, Erling (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Korleis kan trusopplæringa vera ein faktor i å utvikla menighetene i Den norske kyrkja? Dette er hovudspørsmålet i artikkelen. Det empiriske materialet er etablert gjennom intervju med tilsette og soknerådsleiarar i seks ...
  • Undervisningsarbeidarar og dåpsopplæring i Den norske kyrkja 

   Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The main research question of this article is how educational workers in the Church of Norway experience their contribution in connection with baptism in their local congregation. The article is based on qualitative research ...
  • Utfordringar for prestar og undervisningsmedarbeidarar i dåpsarbeidet i Den norske kyrkja 

   Austnaberg, Hans (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   The purpose of the article is to explore the different emphases among leaders in dioceses and pas-tors/catechists in local congregations concerning challenges related to baptism in the Church of Nor-way. Findings in annual ...