• CT/RT on the curriculum in Oslo Norway 

   Undheim, Liv Thorild (The William Glasser Institute Newsletter;Spring, Journal article, 2011)
   The nursing department at Diakonhjemmet University College has a 30-year-old tradition in encouraging their faculty in developing supervision and counselling skills as an important part of their competency.
  • Økt informasjonskompetanse hos sykepleiere og studenter. 

   Undheim, Liv Thorild; Wisløff, Else Marie Smestad; Rønning, Elisabeth Ruud (Sykepleien forskning;1, Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen viser at sykepleiere og studenter ble bedre til å finne og vurdere informasjon etter å ha fått opplæring.