• Pasienters erfaring med sjelesorg i en psykiatrisk klinikk 

      Borge, Lisbet; Rolfsnes, John Kristian (Peer reviewed; Journal article, 2009)
      Bakgrunn: Det er en økende erkjennelse av betydningen av å ivareta pasienters religiøse og åndelige behov i behandling og rehabilitering av psykiske lidelser. I sykehus blir disse behovene oftest ivaretatt av prester. ...