• Kontinuitet i hjemmesykepleien – vanskelige vilkår, men gode muligheter 

      Gjevjon, Edith L. Roth (Peer reviewed; Journal article, 2015)
      Kontinuitet er en forutsetning for kvalitet i helsetjenestene våre, og et politisk og faglig mål. I denne artikkelen diskuteres kontinuitetens vilkår, og mulighetene for å oppnå kontinuitet i hjemmesykepleien med bakgrunn ...