• Norske sykepleieres kunnskap om og holdning til smerte hos barn 

      Hovde, Kari Raaum; Granheim, Tone Høilo; Christophersen, Knut-Andreas; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Smerter hos barn er undervurdert og underbehandlet. Internasjonalt rapporteres sykepleieres holdninger og manglende kunnskaper som viktige årsaker til mangelfull smertebehandling. Å kartlegge norske sykepleieres og ...