• Motivasjon til livsstilsendring hos personer med sykelig overvekt 

   Borge, Lisbet; Christiansen, Bjørg; Fagermoen, May Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Bakgrunn: I Norge er behandling og forebygging av sykelig overvekt et helsepolitisk satsingsområde. I dette endringsarbeidet kan et lærings- og mestringssenter (LMS) være nyttig. Hensikt: Å få fordypet kunnskap om hva som ...
  • Personal factors associated with health-related quality of life in persons with morbid obesity on treatment waiting lists in Norway 

   Lerdal, Anders; Andenæs, Randi; Bjørnsborg, Eva; Bonsaksen, Tore; Borge, Lisbet; Christiansen, Bjørg; Eide, Hilde; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig (Quality of Life Research;, Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Purpose: To explore relationships of socio-demographic variables, health behaviours, environmental characteristics and personal factors, with physical and mental health variables in persons with morbid obesity, and to ...
  • Understanding everyday life of morbidly obese adults-habits and body image 

   Christiansen, Bjørg; Borge, Lisbet; Fagermoen, May Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Background: Morbid obesity is a progressive, chronic condition associated with failed attempts at change and repeated relapses. Aim: There seems to be little previous research into the understanding of the everyday life ...