• Å fremme studenters evne til refleksjon - en pedagogisk utfordring 

   Dahl, Hellen; Alvsvåg, Herdis (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Artikkelen retter oppmerksomheten mot refleksjonsprosessen i en sykepleierutdanning slik den kommer til uttrykk i studenters refleksjonsnotat. Fokus er på notater som karakteriseres som ikke-reflekterte. At studenters ...
  • Balancing contradictory requirements in homecare nursing - A discourse analysis 

   Fjørtoft, Ann-Kristin; Oksholm, Trine; Førland, Oddvar; Delmar, Charlotte; Alvsvåg, Herdis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aim : To explore prevailing discourses on nursing competence in homecare nursing to boost understanding of practice within this field. Design : A qualitative study with a social constructivist perspective. Methods : Six ...
  • Omsorg og skjønn 

   Alvsvåg, Herdis; Martinsen, Kari Marie (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Omsorg er et grunnvilkår, samtidig som det er et vanlig og allment begrep med avgjørende betydning både i livet i sin alminnelighet og i profesjonell praksis. Mennesket lever i avhengighetsrelasjoner, og uten omsorg skades ...