• Å fremme studenters evne til refleksjon - en pedagogisk utfordring 

   Dahl, Hellen; Alvsvåg, Herdis (Peer reviewed; Journal article, 2013)
   Artikkelen retter oppmerksomheten mot refleksjonsprosessen i en sykepleierutdanning slik den kommer til uttrykk i studenters refleksjonsnotat. Fokus er på notater som karakteriseres som ikke-reflekterte. At studenters ...
  • Balancing contradictory requirements in homecare nursing - A discourse analysis 

   Fjørtoft, Ann-Kristin; Oksholm, Trine; Førland, Oddvar; Delmar, Charlotte; Alvsvåg, Herdis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aim : To explore prevailing discourses on nursing competence in homecare nursing to boost understanding of practice within this field. Design : A qualitative study with a social constructivist perspective. Methods : Six ...
  • Home‐care nurses’ distinctive work: A discourse analysis of what takes precedence in changing healthcare services 

   Fjørtoft, Ann-Kristin; Oksholm, Trine; Delmar, Charlotte; Førland, Oddvar; Alvsvåg, Herdis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Ongoing changes in many Western countries have resulted in more healthcare services being transferred to municipalities and taking place in patients’ homes. This greatly impacts nurses’ work in home care, making their work ...
  • Omsorg og skjønn 

   Alvsvåg, Herdis; Martinsen, Kari Marie (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Omsorg er et grunnvilkår, samtidig som det er et vanlig og allment begrep med avgjørende betydning både i livet i sin alminnelighet og i profesjonell praksis. Mennesket lever i avhengighetsrelasjoner, og uten omsorg skades ...